Informatie voor bedrijven

De beste prestaties worden geleverd als iemand lekker in z’n vel zit

Mogelijk loopt één van uw medewerkers op dit moment met een probleem rond waardoor de prestatie achterblijft en ziekmelding dreigt. U kunt als werkgever in gesprek gaan om erachter te komen waar het probleem ligt. Persoonlijke aandacht is altijd welkom en in veel gevallen kunt u samen tot een oplossing komen.

Soms echter zal een probleem op het werk zijn oorsprong hebben in de privésfeer of is een verschil van mening te groot, waardoor de kern van het probleem niet boven tafel komt. U kunt dan weinig doen om uw medewerker te helpen.

Preventie is beter dan genezen

Wellicht herkent u bovenstaande situatie en heeft u slechts machteloos of enigszins geërgerd kunnen toekijken hoe de prestaties van een medewerker achteruit gingen of ziekmelding een feit werd. Bespaar uzelf en uw medewerker een langdurig en kostbaar arbo-traject door tijdig actie te ondernemen en zo nodig een extern begeleidingstraject aan te bieden.

Begeleiding buiten de werkomgeving zorgt voor meer inzicht in het probleem en betere communicatie.

Coaching

In elke werkomgeving komen momenten voor waar doelen gehaald moeten worden. De één zal hier beter mee om kunnen gaan, dan een ander.  Juist deze persoonlijke verschillen zijn mooi en kunnen veel creativiteit opleveren, maar soms ook zorgen voor onderlinge irritaties en frustraties.

Persoonlijke coaching helpt uw medewerkers om meer bewust te worden van eigen gedrag en de samenwerking met anderen. Inzicht in momenten waarop irritaties ontstaan en welke details hier aanleiding voor zijn. Persoonlijke groei en zelfvertrouwen, na de coaching, zorgt al voor een deel van de oplossing.

Ontspannende oefeningen

Ontspannende oefeningen helpen om meer bewust te worden van het persoonlijke spanningsniveau. Op welke momenten de spanning ontstaat en hoe deze op een natuurlijke manier los te kunnen laten.

Loopbaanoriëntatie

Een loopbaanoriëntatie traject geeft inzicht in persoonlijke behoeftes en ontwikkel mogelijkheden. Een medewerker die weet wat hij of zij kan of wil bereiken binnen uw bedrijf functioneert beter, is actiever en ook minder snel ziek. Werk naar niveau zorgt voor meer plezier en een betere samenwerking.

Loopbaanoriëntatie, coaching en ontspanning leggen dé basis voor een langdurige samenwerking.

Indien u een coach- of loopbaantraject voor één van uw medewerkers overweegt, neem dan vrijblijvend contact op via marion@mindbodyflow.nl om te bespreken wat de mogelijkheden via MindBodyFlow zijn.